کمیسیون انتخابات: احتمال می‌رود که انتخابات سال ۱۳۹۷ با تاخیر برگزار شود

کمیسیون انتخابات: احتمال می‌رود که انتخابات سال ۱۳۹۷ با تاخیر برگزار شود

مقام‌ها در کمیسیون مستقل انتخابات می‌گویند که اگر بودجه مورد ضرورت انتخابات نمایندگان و شوراهای ولسوالی‌ها تامین شود، انتخابات به‌وقت معین آن برگزار خواهد شد اما درغیر آن با تاخیر برگزار می‌شود.   این کمیسیون با...