کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌ای ملغا شد

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌ای ملغا شد

وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان اعلام کرده که به کار کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها و تخلفات رسانه‌ای پایان داده و قرار است کمیسیون رسانه‌های همگانی به زودی ایجاد شود. در اعلامیه این وزارت که در سایت باختر، خبرگزاری رسمی...