کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران کار شاقه اطفال است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نگران کار شاقه اطفال است

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحقیق ملی را به ارتباط پیامدهای کارهای شاقه اطفال در این کشور به راه انداخته است.   مسئولان این کمیسیون امروز در نشستی در ولایت هرات بیان داشتند که مافیای مواد مخدر تلاش می‌کنند تا از...