کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکم رییس جمهور درمورد قضیه فرخنده استقبال می‌کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکم رییس جمهور درمورد قضیه فرخنده استقبال می‌کند

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حکم رییس جمهور در ارتباط به قضیۀ قتل فرخنده استقبال کرده است. محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان فرمان داده تا قضیه فرخنده دوباره گشوده شود. ثریا صبحرنگ عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر...