رئیس و دیگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به زودی تعیین خواهد شد

رئیس و دیگر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به زودی تعیین خواهد شد

پس از تکمیل شدن تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است به زودی انتخابات برای تعیین رئیس و دیگر اعضای این کمیسیون برگزار خواهد شد.   رفیع الله بیدار یک عضو این کمیسیون می‌گویند که با تکمیل شدن تعداد...