کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان مجلس نمایندگان هشدار داده است

کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان مجلس نمایندگان هشدار داده است

مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان مجلس نمایندگان در سطح کشور هشدار داده اند.   علی‌رضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که نامزدان مجلس نمایندگان در صورتی که دست به تبلیغات قبل از وقت...