کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات ۶۷ شکایت انتخاباتی را ثبت کرده است

کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات ۶۷ شکایت انتخاباتی را ثبت کرده است

مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات گفته اند که از آغاز کار تا کنون ۶۷ شکایت انتخاباتی را به ثبت رسانده اند.   نصیر دولتی، آمر دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی هرات در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که این شکایات در...