کمیسیون حقوق بشر نشستی را پیرامون کار شاقه کودکان در فراه برگزار نمود

کمیسیون حقوق بشر نشستی را پیرامون کار شاقه کودکان در فراه برگزار نمود

کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان روز گذشته نشستی را پیرامون پیامدهای ناگوار کار شاقه کودکان در ولایت فراه راه اندازی کرد. بر اساس خبرنامه این کمیسیون، در این جلسه در رابطه به علل و عوامل کار شاقه کودکان و...