آغاز ایجاد طرح  ۵ ساله راهبردی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

آغاز ایجاد طرح  ۵ ساله راهبردی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که آنان کار ساخت برنامه راهبردی ۵ ساله شان را بر مبنای نیازهای مردم از ولایت هرات آغاز کرده اند.   «سیماسمر» رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که با وجود...