کمیسیون حقوق بشر: “نیروهای امنیتی افغان از میان کودکان سرباز گیری می‌کنند”

کمیسیون حقوق بشر: “نیروهای امنیتی افغان از میان کودکان سرباز گیری می‌کنند”

حیات الله امیری رییس کمیسیون حقوق بشر در حوزه شمال شرق کشور گفته است که برعلاوه سرباز گیری گروه های مسلح از کودکان، اخیرا نیروهای امنیتی نیز به شماری کودکان آموزش نظامی داده اند و آنها را به جنگ می‌برند. کمیسیون حقوق بشر...