کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: از جان غیر نظامیان در حملات هوایی حفاظت کنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان: از جان غیر نظامیان در حملات هوایی حفاظت کنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از نیرهای بین المللی خواست که در هنگان راه اندازی حملات هوایی بخاطر حفاظت از جان غیرنظامیان، دقت بیشتر نمایند.   خبرگزاری جرمنی به تازه‎گی ارقامی را به نشر رسانده که تعداد بمب‎های را...