کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی قرارداد تهیه و چاپ ۱۲,۲ میلیون جلد کتاب را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی قراداد تهیه و چاپ ۱۲٫۲ میلیون جلد کتاب درسی به زبان‌های دری و پشتو را منظور کرده است.   ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که این قرارداد شام روز گذشته طی جلسه کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است. در این...