کمیسیون تدارکات بیش از شش میلیارد افغانی برای پروژه‌های انکشافی اختصاص داد

کمیسیون تدارکات بیش از شش میلیارد افغانی برای پروژه‌های انکشافی اختصاص داد

گزارش‌ها می‌رساند که کمیسیون تدارکات ملی، به ارزش بیش از شش میلیارد افغانی به پروژه‌های انکشافی اختصاص داده است. به اساس خبرنامۀ ارگ ریاست جمهوری، این نشست به ریاست رییس‌جمهور غنی شام دیروز (دوشنبه) برگزار شده است. این...