کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد به ارزش ۳۴۰ میلیون افغانی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۱۱ قرارداد به ارزش ۳۴۰ میلیون افغانی را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی در بیست و پنجمین جلسه خود ۱۱ قرارداد به ارزش نزدیک به سه صد و چهل‌وسه میلیون افغانی را منظور کرده است. دفتر ریاست جمهوری با اعلام این خبر می‌گوید که این قراردادها مربوط به وزارتخانه‌های دفاع و داخله...