کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست رای دهندگان ۴ ولایت به شمول فراه را تایید کرد

کمیسیون مستقل انتخابات، فهرست رای دهندگان ۴ ولایت به شمول فراه را تایید کرد

نخستین فهرست نام‌های رأی ‌دهندگان چهار ولایت به شمول فراه از سوی کمیسیون انتخابات کشور تأیید شده است.   سرپل، پنجشیر و زابل سه ولایت دیگری است که نخستین فهرست نام‌های رای دهندگان آن تایید شده است. رییس بخش فن‌آوری...