کمیسیون ساحوی انتخابات در بادغیس تنها ۶۵ کارمند موقت استخدام خواهد کرد

کمیسیون ساحوی انتخابات در بادغیس تنها ۶۵ کارمند موقت استخدام خواهد کرد

مسئولان کمیسیون ساحوی انتخابات بادغیس گفته اند که تا کنون ۴۰۰ نفر را برای بست‌های این کمیسیون ثبت نام کرده اند.   «محمد مصطفی مصدق»، رئیس کمیسیون ساحوی انتخابات بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که از این میان، ۶۵...