اعضای هیئت کمیسیون اقتصادی مجلس بزرگان به نیمروز سفر کردند

اعضای هیئت کمیسیون اقتصادی مجلس بزرگان به نیمروز سفر کردند

اعضای هیئت کمیسیون اقتصادی، مالی و بودجه مجلس بزرگان افغانستان به ولایت نیمروز سفر کردند.   احمد عرب سخنگوی والی نیمروز می‌گوید که این هیئت تحت ریاست محمد صالح لالا گل رئیس کمیسیون اقتصادی، مالی و بودجه مجلس بزرگان...