کمیسیون مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکیه ایجاد می‌شود

کمیسیون مشترک اقتصادی میان افغانستان و ترکیه ایجاد می‌شود

گزارش‌ها حاکی از آنست که افغانستان و ترکیه در نظر دارند تا بزودی یک کمیسیون اقتصادی مشترک را ایجاد کنند.   وزارت مالیۀ افغانستان با نشر یک اعلامیه گفت که این کمیسیون به منظور تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور ایجاد...