کمیسیون اصلاحات اداری: نهادهای حکومتی در استخدام کارمندان خود ضعف دارند

کمیسیون اصلاحات اداری: نهادهای حکومتی در استخدام کارمندان خود ضعف دارند

کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان امروز در یک گزارش اعلام کرد که نهادهای حکومتی ضعف و مشکلات جدی را در استخدام کارمندان خود دارند. براساس این گزارش، ۳۷ نهاد دولتی از ۸ هزار و ۵۰۰ نفری که قرار بود در شش ماه نخست سال جاری...