اعتراض کنندگان به کمیتۀ استخدام غور تاختند

اعتراض کنندگان به کمیتۀ استخدام غور تاختند

ده ها تن از ساکنان غور بر ضد کمیتۀ استخدام این ولایت شعارهای اعتراضی سردادند و مسئولان این کمیته را متهم به دست داشتن به فساد اداری و مالی کرده‌اند. این اعتراض کنندگان هم چنین ادعا می‌کنند که این کمیتۀ نمرات آزمون...