کمیته صلح: جذب مخالفان حکومت در بادغیس نمایشی بوده است

کمیته صلح: جذب مخالفان حکومت در بادغیس نمایشی بوده است

کمیته صلح ولایتی بادغیس می‌گوید، پروسه جذب مخالفان حکومت یک برنامه نمایشی و ظاهری بوده است. محمد اکبر هوتک مسئول این کمیته می‌گوید که از سال ۱۳۸۹ تا اکنون ۶۶۸ تن از مخالفان مسلح به این پروسه پیوسته اند اما برخی از آنان...