ایجاد کمیته امداد گران صحی در ولایت هرات

ایجاد کمیته امداد گران صحی در ولایت هرات

برای ایجاد کمیته خیریه جمع شده اند تا پس از این به آن عده از افراد بی بضاعت که دچار بیماری های خطر ناک  بوده و توان پرداخت هزینه درمانی شان را ندارند، کمک نمایند.   این کمیته خیریه که "امداد گران صحی " نام گرفته است هم...