رئیس کمیته نظامی ناتو: ناتو با روسیه در باره کمک به طالبان صحبت خواهد کرد

رئیس کمیته نظامی ناتو: ناتو با روسیه در باره کمک به طالبان صحبت خواهد کرد

رئیس کمیته نظامی ناتو می‌گوید، ناتو در نظر دارد تا در مورد گزارش‌های که گویا مسکو به طالبان چند میلیون دالر کمک کرده، صحبت کند.   پیتر پاول رئیس کمیته نظامی ناتو گفته که امروز نماینده های ناتو با الکساندر گروشکو...