کمیته مشترک تطبیق تفاهم نامه صلح از روز شنبه هفته آینده آغاز به فعالیت می‌کند

کمیته مشترک تطبیق تفاهم نامه صلح از روز شنبه هفته آینده آغاز به فعالیت می‌کند

کمیته مشترک تطبیق تفاهمنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی می‌گوید، قرار است این کمیته تا دو روز دیگر کارش را آغاز کند. محمد امین کریم یک عضو این کمیته گفت:"گام‌های مهم در این بخش برداشته شده‌است و قرار است تا دو روز آینده...