کمیته هماهنگی مدد کاران صحی در هرات ایجاد می‌شود

کمیته هماهنگی مدد کاران صحی در هرات ایجاد می‌شود

کمیته هماهنگی مدد کاران صحی به هدف تسریع روند حمایت از بیماران بی‌بضاعت در ولایت هرات ایجاد می‌شود.   این کمیته که متشکل از ادارات مختلف دولتی و بخش خصوصی می‌باشد، به ابتکار جمعی از فعالان مدنی و افراد خیر ولایت هرات...