کمیته صلح ولایتی برای آوردن طالبان به پروسه صلح ناکام بوده است

کمیته صلح ولایتی برای آوردن طالبان به پروسه صلح ناکام بوده است

مسئولان اداره محلی در ولایت غور می‌گویند که کمیته صلح ولایتی برای آوردن پیکارجویان طالب به پروسه صلح ناکام بوده است.   «عبدالحی خطیبی» سخنگوی والی غور در گفتگو با تلویزیون چکاد گفته است که از آغاز فعالیت کمیته صلح در...