جلوگیری از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی توسط کمیته تدارکات ملی

جلوگیری از حیف و میل ۱۱ میلیارد افغانی توسط کمیته تدارکات ملی

ارگ ریاست جمهوری افغانستان با پخش خبرنامه‌ای از جلوگیری از حیف‌ومیل ۱۱ میلیارد افغانی در قراردادهای بزرگ خبر می‌دهد.   خبرنامه‌ای ارگ گفته‌است که جلسۀ کمیسیون تدارکات ملی برگزار و کمیته تدارکات گزارش‌ کارکردهای...