کمیته‌های چندگانه شورای مشورتی شهرداری هرات تشکیل شد

کمیته‌های چندگانه شورای مشورتی شهرداری هرات تشکیل شد

کمیته‌های چندگانه شورای مشورتی شهرداری هرات صبح امروز تشکیل شد.   بر اساس اعلامیه‌یی مطبوعاتی شهرداری هرات که به رسانه‌ها مواصلت ورزیده  آمده است که این کمیته‌ها همانند چند سال قبل فعالیت‌های خود را در زمینه حل...