کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت یک ساله شد

کمیته‌ی مشترک رسانه‌ها و حکومت یک ساله شد

محفلی به مناسبت یک ساله شدن تشکیل کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها امروز در مرکز رسانه‌های حکومت در کابل برگزار شد.   در این محفل، سرور دانش معاون رئیس جمهور غنی، شماری از مقام‌های دولتی و برخی از خبرنگاران حضور...