کمک یک میلیون دالری چین به بخش معارف کشور

کمک یک میلیون دالری چین به بخش معارف کشور

کشور چین مبلغ یک میلیون دالر را به بخش معارف کشور کمک کرد. تفاهم‌نامه این کمک امروز میان محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف و یوجنیک سفیر چین در کابل به امضا رسید. معین تعلیمات عمومی وزارت معارف گفت:...