کمک پیشرفته‌ترین ماهواره جوی به پرهیز از چاله هوایی

کمک پیشرفته‌ترین ماهواره جوی به پرهیز از چاله هوایی

یک ماهواره آب و هوایی تازه که به خلبان ها کمک خواهد کرد از تلاطم هوایی پرهیز کنند به فضا پرتاب شده است. سازمان ملی علوم اقیانوسی و اتمسفری آمریکا (نواا) گفت که این ماهواره تصاویر روشنی از "امواج" درون ابرها که باعث دست...