کمک های بشردوستانه به ننگرهار رسید

کمک های بشردوستانه به ننگرهار رسید

تیم‌های کمک‌های بشردوستانه به ولسوالی کوت ننگرهار رسیده‌اند، جایی که هفتۀ گذشته از وجود جنگجویان وابسته به داعش پاکسازی شد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار گفته که این تیم‌ها پس از بررسی، پروسۀ کمک رسانی به آنان...