کمک طبی نیروهای ایتالیایی به بیمارستان مرکزی هرات

کمک طبی نیروهای ایتالیایی به بیمارستان مرکزی هرات

نیروهای ایتالیایی مستقر درهرات امروز به هزینه ۱۰ هزار دالر به بیمارستان مرکزی هرات تجهیزات طبی کمک کرده اند. محمد رفیق شیرزی مدیر اداری این مرکز درمانی می گوید این تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان هرات بوده که...