آماده گی ها برای کمک به آسیب دیده گان احتمالی زمستان سال جاری

آماده گی ها برای کمک به آسیب دیده گان احتمالی زمستان سال جاری

مسئولان اداره مبارزه با حوادث طبیعی  ولایت هرات از راه اندازی چندین پروژه مهم در راستای  کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی در این ولایت خبر میدهند.   حمید مبارزه حمیدی رییس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات میگوید: ...