کمک‌های کشور دنمارک به معارف و بخش صحی ولایت بادغیس توزیع شد

کمک‌های کشور دنمارک به معارف و بخش صحی ولایت بادغیس توزیع شد

مقام‌ها در بادغیس می‌گویند که محموله کمک‌های ارسالی وزارت خارجه دنمارک به حمایت از معارف و صحت عامه کشور به این ولایت رسیده است.   «سلیم غفور» رئیس موسسه تحصیلات عالی بادغیس می گوید این کمک ها هفته گذشته وارد بادغیس...