توزیع کمک به خانواده ای متضرر از جنگ در ولایت فراه

توزیع کمک به خانواده ای متضرر از جنگ در ولایت فراه

توزیع کمک به خانواده ای متضرر از جنگ در ولایت فراه   روز گذشته برای ۱۸ خانواده آواره شده و متضرر از جنگ در ولایت فراه برای تامین امرار معیشت شان مواشی و لوازم مورد نیاز دامداری توزیع گردید. وحید الله صافی رییس کار و...