کمک ۱۳ میلیون دالری جاپان به کابل

کمک ۱۳ میلیون دالری جاپان به کابل

سفارت جاپان در کابل اعلام کرد که کشورش برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های افغانستان، ۱۳ میلیون دالر کمک کرده است.   میتسوجی سوزوسکا، سفیرجاپان در کابل گفته است که دولت جاپان به کمک‌های خود با...