کمک به یادگیری و یادآوری با کنجکاوی کردن

کمک به یادگیری و یادآوری با کنجکاوی کردن

محققان دریافتند که هرچه میزان کنجکاوی در افراد بیشتر می‌شد به همان میزان ذخیره اطلاعات در مغز افزایش یافته بود. خواه پاسخ به سوالی جزئی، خواه حدس درباره ادامه لطیفه‌ای باشد، همه ما مرموزترین حدس‌ها را می‌زنیم. با توجه...