کمک بنیاد دوستم به مردم هرات

کمک بنیاد دوستم به مردم هرات

بنیاد خیریه عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌‎جمهوری، به چهارصد خانواده در هرات کمک کرد. روز گذشته، این بنیاد در مراسمی به چهارصد خانوادۀ نیازمند، مواد غذایی موردنیاز را کمک نمود. این مواد شامل ده قلم از جمله آرد،...