میلیون‌ها سوری به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند هستند

میلیون‌ها سوری به کمک‌های فوری بشردوستانه نیازمند هستند

سازمان ملل متحد در یک گزارشی نگاشته است که هم اکنون بیش از ۱۳ میلیون شهروند سوریه نیازمند کمک‌های فوری بشردوستانه هستند. احمد بن محمد، نماینده دبیر کل سازمان ملل گفته است که این سازمان به ارزش ۸ میلیارد دالر کمک برای...