کمک ۴۶۰ میلیون دالری بانک جهانی به منظور ساخت شاهراه تورخم_پشاور

کمک ۴۶۰ میلیون دالری بانک جهانی به منظور ساخت شاهراه تورخم_پشاور

مقام‌ها در بانک جهانی می‌گویند که ۴۶۰ میلیون دالر را به منظور آغاز کار عملی پروژه شاهراه پشاور_تورخم پرداخت خواهد کرد.   بانک جهانی به منظور ایجاد کار و افزایش روابط بازرگانی پاکستان و افغانستان این پول را سرمایه...