کمک ابزارآلات کشاورزی برای خانواده‌های بیجا شده از سو یک نهاد در فراه

کمک ابزارآلات کشاورزی برای خانواده‌های بیجا شده از سو یک نهاد در فراه

یک نهاد امداد رسان در فراه، برای ۱۵۰ خانواده بیجا شده تخم بذری، کودکیمیاوی، و ابزار‌های ساده کشاورزی کمک کرده است. اداره محلی فراه، کمک های این نهاد را در راستای کاهش مشکلات بیجا شدگان داخلی موثر می داند. این در حالیست...