کمک ۴۵ میلیارد دالری آمریکا، تاثیر مثبتی در مبارزه با تروریزم خواهد داشت

کمک ۴۵ میلیارد دالری آمریکا، تاثیر مثبتی در مبارزه با تروریزم خواهد داشت

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که کمک‌های ۴۵ میلیارد دالری آمریکا جهت تجهیزات نظامی این کشور می‌تواند تاثیر مثبتی در مبارزه با تروریزم خواهد داشت.   دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع کشور گفت که آمریکا این کمک‌ها را جهت...