قطع بیش از نیمی از کمک آمریکا به آژانس ویژه سازمان ملل حامی آوارگان فلسطینی

قطع بیش از نیمی از کمک آمریکا به آژانس ویژه سازمان ملل حامی آوارگان فلسطینی

آمریکا بیش از نیمی از کمک‌های خود به تشکیلات خود‌گردان فلسطینی و آژانس حمایت از آوارگان فلسطینی مناطق اشغال شده را متوقف کرده است.   این کمک‌ها از ۱۲۵میلیون دالر کمکی بود که آمریکا به آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای...