کمک‌های ناتو مشروط به اصلاحات حکومت افغانستان است

کمک‌های ناتو مشروط به اصلاحات حکومت افغانستان است

ناتو ادامه کمک‌های خود به افغانستان را مشروط به آمدن تغییرات در کشور کرد. مقام‌های سازمان ناتو، می‌گویند که این سازمان کمک‌هایش به افغانستان را به شکل دوام‌دار ادامه خواهد داد اما این کمک‌ها، مشروط به آمدن اصلاحات...