کمک‌های سازمان ملل از سوی والی فراه به دست آواره‌گان رسید

کمک‌های سازمان ملل از سوی والی فراه به دست آواره‌گان رسید

به خانواده‌های آواره از جنگ‌های اخیر ولایت فراه از سوی مقام این ولایت امروز کمک صورت گرفت. در خبرنامه‌ای که از سوی مقام ولایت فراه به نشر رسیده آمده است از این کمک ها ۳۵۰ خانواده بهره مند شده اند. این کمک ها که از سوی...