اکثر کشورهای عربی در کمپ دیوید اشتراک نخواهند کرد

اکثر کشورهای عربی در کمپ دیوید اشتراک نخواهند کرد

نه‌تنها پادشاه عربستان سعودی بلکه اکثر امیران کشورهای عربی خلیج‌فارس در اجلاس روز پنجشنبه سران امریکا و کشورهای هم‌پیمان عربی در کمپ دیوید اشتراک نخواهند کرد. گزارش آژانس خبررسانی اسوشیتد پرس می‌افزاید: عدم حضور این...