کمپین واکسین پولیو در فراه آغاز شد

کمپین واکسین پولیو در فراه آغاز شد

کمپین واکسین پولیو امروز رسما تحت ریاست محمد یونس رسولی معاون و سرپرست مقام ولایت فراه با حضورداشت، گل آغا معاون بخش واکسین و مسئول آگاهی عامه وزارت صحت عامه، در این ولایت آغاز گردید. این کمپین در تمام ولسوالی ها ومرکز...