کمپین منع استفاده از کلدار پاکستانی به هلمند رسید

کمپین منع استفاده از کلدار پاکستانی به هلمند رسید

والی هلمند با درخواست همکاری مردم در کمپین منع استفاده از کلدار پاکستانی، تاکید نمود که پس از این مردم باید به جای کلدار، از پول افغانی استفاده کنند. حیات الله حیات، والی هلمند اعلام کرده است که دکانداران و بازرگانان در...