کمپل سران امنیتی افغان در مبارزه با تروریسم ناکام‌اند

کمپل سران امنیتی افغان در مبارزه با تروریسم ناکام‌اند

منابعی از زبان جنرال جان کمپل، فرمانده کل نیروهای حمایت قاطع در افغانستان گفته که او (کمپل) از مدیریت و کفایت مقام‌های ارشد نظامی افغانستان سخت ناراض است. منابع از نشست‌های مخفی جنرال جان کمپل به واشنگتن‌پست گفته‌اند...